Strona główna

 | Kontakt

Kontakt

wielkość tekstu:A | A | A

Pod Wierchem
ul. Środkowa 90B
34-405 Białka Tatrzańska
Powiat tatrzański
Polska


Recepcja / Rezerwacja:
tel.: +48 18-265-42-10
tel. kom.: 508 184 441
faks: +48 18-265-42-10
e-mail: kontakt@podwierchem.pl


Goście indywidualni:
e-mail: 
kontakt@podwierchem.pl

 


Grupy zorganizowane powyżej 25 osób:

e-mail: marketing@podwierchem.pl
tel. kom.: 660 481 368

 

 Dane do faktury:

GTG Silesia Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 6/3
42-600 Tarnowskie Góry

Santander Bank Polska 

Numer rachunku: 60 1090 2024 0000 0001 1991 9801

---

REGULAMIN OBIEKTU WYPOCZYNKOWEGO  POD WIERCHEM

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

§1

Obiekt Pod Wierchem prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

§2

Klienci obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu, ogólne zasady określa załącznik nr 1 „Instrukcja bezpieczeństwa na terenie obiektu „Pod Wierchem".

§3

1. Przyjazdy oraz wyjazdy  możliwe są w godzinach 8.00 - 23.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12.00 w przed dzień wyjazdu.
3. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Zastrzegamy sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia recepcji o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni  na koszt i ryzyko Gościa.

§4

Rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub e-mailowo.

1.      Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty 30% ceny pobytu na konto bankowe obiektu.
2.      Aby skutecznie dokonać rezerwacji, po uiszczeniu  „przedpłaty”  należy skontaktować się z pracownikiem obiektu celem zapewnienia pobytu w określonym czasie.
3.      Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.
4.      W przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
5.      Możliwy jest zwrot kosztu opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z pobytu nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Powyższe upoważnia do 50% zwrotu poniesionych kosztów rezerwacji.

§5

1. Płatności za cały pobyt należy dokonać niezwłocznie w dniu  przyjazdu.
2. Wszelkie zmiany ustalonego czasu zawarte w ust.1 wymagają  konsultacji z recepcją obiektu,
3. O potrzebie wystawienia faktury VAT za pobyt w obiekcie prosimy poinformować naszego pracownika.

Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie oraz wyżywienie określa „Cennik usług obiektu”.

§6

Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 §7

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

  §8

W obiekcie obowiązuje doba  od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.

1.      Zakwaterowania można dokonywać pomiędzy godziną 14:00 a 22:00.

§9

W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 6:00.                                       

1.      Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju. Prosimy o zamykanie za sobą drzwi podczas trwania ciszy nocnej.
2.      W naszym obiekcie akceptujemy zwierzęta, opłata za dobę wynosi 30 PLN.

§10

Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

§11

Wjazd i parkowanie pojazdów Gości dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parkingi przed obiektem i podziemny są bezpłatne.

Zasady korzystania z parkingu podziemnego:

1.      Prosimy zgłosić pracownikowi recepcji potrzebę skorzystania z monitorowanego parkingu podziemnego z uwagi na ograniczoną ilość miejsc,
2.      Należy zapamiętać swoje miejsce parkingowe, aby nie blokować miejsc innym Gościom,
3.      W momencie postoju pojazdu prosimy o wyłączenie silnika,
4.      Prosimy o zachowanie ostrożności podczas manewrowania,
5.      Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

Niedostosowanie się zasad zawartych powyżej upoważnia pracownika obiektu do odmowy możliwości parkowania pojazdu na parkingu podziemnym.

         §12

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać:

1.      Grzałek,
2.      Kuchenek mikrofalowych,
3.      Grzejników,
4.      Urządzeń gazowych, 
5.      Przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.

Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 §13

W obiekcie zabronione jest:

1.      Palenie tytoniu na terenie obiektu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
2.      Zakłócanie spokoju,
3.      Przyjmowanie gości z zewnątrz bez zgody recepcjonisty,
4.      Przyrządzanie gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych.


 §14

1.      Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy tj:
- uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu;
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń technicznych obiektu;
- zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych spowodowane dewastacją, podpaleniem, zalaniem wodą.

2.      Za zniszczenia wykryte w trakcie pobytu Gość zostanie obciążony kosztami naprawy.
3.      Naruszając przepis o zakazie palenia tytoniu, oraz sporządzania gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych, należy się liczyć z kosztami nie mniejszymi niż 500 PLN w  skład których wchodzi neutralizacja zapachu wszystkich urządzeń, oraz malowanie ścian.
4.      Prosimy o niepozostawiania dzieci na obiekcie bez nadzoru rodziców, opiekunów
5.      Pozostawiania zwierząt bez nadzoru, w przypadku większych psów bez kagańców i smyczy.
6.   W przypadku zgubienia kluczy do pokoju koszt ponosi osoba zameldowana w danym pokoju w wysokości 100 PLN.

§15

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

1.      Profesjonalną i uprzejmą obsługę obiektu.
2.      Komfortowe warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.
3.      Bezpieczeństwo pobytu, ze szczególną dbałością o zachowanie ochrony danych osobowych naszych gości.
4.      Niwelować lub łagodzić niedogodności pobytu.
5.      W przypadku usterek wynikających z niedopatrzenia obiektu, obsługa obiektu zobowiązana jest niezwłocznie usunąć usterki lub zapewnić klientowi  inny pokój o podobnym standardzie.

Prosimy o zgłaszanie zauważonych usterek w recepcji obiektu.

  §16

Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

   §17

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

1.      Będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
2.      Zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
3.      Łamiącym przepisy zawarte w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty za pobyt.

 §18

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

 §19

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres, jeśli taka dyspozycja zostanie wydana pracownikowi obiektu.

 §20

Wymiana bielizny co 7 dni, ręczników co 3 dni.

 §21

Regulamin obiektu i cennik usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.podwierchem.pl w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

  §22

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług,

1.      Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku,
2.      Reklamacje można składać pisemnie w recepcji, e-mailowo, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
3.      Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przyczynami od nas nie zależnymi np. przerwy w dostawie prądu czy wody.


§23

Regulamin obowiązuje z chwilą podpisania.


 

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Serdecznie zapraszamy do obiektu noclegowego „Pod Wierchem”. 


 

Załącznik 1


INSTRUCKJA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OBIEKTU NOCLEGOWEGO „POD WIERCHEM”

Instrukcja Bezpieczeństwa na terenie obiektu stanowi załącznik do Regulaminu obiektu

Zastosowanie mają wszystkie zapisy zawarte w Regulaminie, niniejsza Instrukcja jest jego rozszerzeniem stanowiąc jego integralną część.

§1

Prosimy o poinformowanie recepcji o problemach zdrowotnych, alergologicznych lub innych problemach z uwagi na zapewnienie Państwu jak najlepszej pomocy w sytuacji zagrożenia.

§2

W przypadku pożaru należy:

1.      Zachować spokój
2.      Poinformować pracownika obiektu o pożarze
3.      Opuścić pokój i budynek zgodnie ze znakami ewakuacji 

§3

W przypadku ewakuacji należy:

1.      Pozostawić wszystkie rzeczy osobiste i opuścić pokój
2.      Zamknąć drzwi pokoju za sobą


Przejść do punktu bezpieczeństwa (usytuowanego na parkingu zewnętrznym przed obiektem) zgodnie ze znakami bezpieczeństwa lub instrukcjami ratowników, jeśli są obecni.

 
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna